HostDare 当前在甩卖其洛杉矶机房的CN2 GIA 线路VPS,中国移动和中国联通网络宽带用户也很友好。

洛杉矶CN2 GIA VPS

配置套餐 CSSD1 CSSD2 CKVM1 CKVM2
内存 1G 2G 756M 1.5G
CPU 1核 2核 1核 2核
存储 10G 50G 35G 75G
带宽 30Mbps 60Mbps 50Mbps 60Mbps
流量 250G/月 1T/月 600G/月 1T/月
IPv4 1个 1个 1个 1个
IPv6 - - - -
价格 $24.47/年 $58/年 $33/年 $52/年
传送门 选购 选购 选购 选购

其他CN2 GIA VPS

内存 CPU NVMe 流量 带宽 价格 传送门
512M 1核 10G 250G/月 30M $24.47/年
1G 1核 25G 600G/月 50M $38.07/年
2G 2核 50G 1.0T/月 60M $58.47/年
4G 3核 100G 1.5T/月 80M $163.87/年
756M 1核 35G 600G/月 50M $33.99/年
1.5G 2核 75G 1T/月 60M $52.35/年
4G 3核 150G 1.5T/月 80M $152.99/年

亚洲优化线路套餐

更多优惠活动